استان بوشهر

مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در نشست خبری مطرح کرد:
از آبزی‌پروری و تجارت تا گردشگری دریایی؛
از فردا؛
مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر خبر داد؛
با موضوع خیر و احسان؛
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
سفر خاطره‌انگیزی که به «خانه پدری» رسید