بازدید خبرنگاران بوشهری از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد

به مناسبت روز جهانی استاندارد نمایندگان رسانه های محلی بوشهر روز سه شنبه از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بازدید کرده و با مراحل آزمون چند قلم از کالاهای وارداتی آشنا شدند .

به گزارش سایت خبری" جنوب 24" به مناسبت روز جهانی استاندارد نمایندگان رسانه های محلی بوشهر روز سه شنبه از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بازدید کرده و با مراحل آزمون چند قلم از کالاهای وارداتی آشنا شدند.