آرایش درختان خرما در بوشهر

به گزارش سایت خبری "جنوب 24" علی یک کشاورز جوان ۳۳ ساله روستای نظرآقا از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر است که در فصل آرایش خوشه های نخیلات که در زبان محلی به آن (کنه زدن) گفته میشود مانند بسیاری از کشاورزان این روستا به دلیل گرمای شرجی طاقت فرسا استان از صبح زود کار خود را شروع می‌کند.
علی پس از بالا رفتن از نخل در اولین مرحله برگ های خشک شده پایینی سال قبل را کوتاه می کند و بعد از آن در دُم یکی از ساقه برگ های خشک شده همان نخل فرورفتگی ایجاد می کند و خوشه که همان میوه نرسیده سبز رنگ ( خرما ) که در گویش محلی (پهک) گفته می شود از میان برگ های نخل به سمت پایین می آورد و در قسمت فرو رفتگی که از قبل ایجاد کرده می گذارد و یکی از همان خوشه ها را به دورساقه یا (کنه) گره میزند. این کار باعث مرتب شدن خوشه های نخل میشود که در هنگام باد شدید شاخه ی اصلی خوشه ها شکسته نمی شود و برداشت محصول را آسانتر کند و برای سبک بار بودن و بهتر به ثمر رسیدن خرما تعدادی از خوشه‌ها را میبرد.
علی بعد از پایان کار خود وسایل مخصوص کشاورزی بر دوش خود میگذارد و میوه نارس را جمع آوری و خشک کرده تا غذای خوبی برای احشام باشد و با گذشت زمان بسیار زیادی کار کردن در نخلستان راهی منزل خود می شود.

 

نخلستان های روستای نظرآقا ۱

وسایل کشاورزی بر روی دوش کشاورز روستایی۲

علی خوشه های نارس خرما را از وسط برگ ها بر روی ساقه خشک قسمت فرورفتگی که از قبل ایجاد کرده  میکشد.۳

قرار دادن خوشه در قسمت فرورفتگی یا کنه ۴

قرار دادن و نظم دادن میوه نارس خرما ۵

فصل آرایش خوشه‌های نخیلات ۶

استراحت بعد از کار کردن در گرما ۷

برای سبک بار بودن  و بهتر به ثمر رسیدن خرما  تعدادی از خوشها را از نخل قطع می کنند.۸

قطع کردن برگ‌های پاجوش نخل ۹

 آرایش و منظم کردن ثمر نخیلات۱۰

گره زدن خوشهمه باعث  جلوگیری از شکستگی آن در مقابل باد می‌شود.۱۱

علی در حال انجام کنه زدن نخل های خود ۱۲

بریدن خوشه های اضافی سبز رنگ نارس خرما در سبک بار بودن  و بهتر به ثمر رسیدن خرما کمک می کند.  ۱۳

علی بعد از اتمام کار، میوه نارس را جمع آوری و خشک کرده تا غذای خوبی برای احشام باشد. ۱۴

علی بعد از پایان کار خود از گرمای زیاد و طاقت فرسا کمی آب به صورت خود میزند. ۱۵

 آرایش و منظم کردن ثمر نخیلات

انتهای پیام